1. Załatwimy wszystkie formalności związane z uzyskaniem potrzebnych dokumentów. Klient nie musi ich uzupełniać, przeżywając ponownie w myślach przebieg całego zdarzenia.
  2. Nigdy w relacjach z płatnikami nie stawimy sprawy na ostrzu noża ani nie dążymy do zawarcia ugody. Pozwala to na uzyskanie możliwie najwyższych kwot odszkodowania w możliwie najkrótszym czasie. Bez narażania się na przeciąganie postępowania i próby zaniżania świadczenia.
  3. Działamy według zasady Ty podpisujesz a My zajmujemy się resztą. Oznacza to bezpieczeństwo i brak konieczności ciągłego uzupełniania dokumentów, odpowiedzi na kolejne pytania i ponownego przeżywania całego zdarzenia. Nie po to podpisuje się umowę aby załatwiać wszystko za firmę.
  4. Reprezentujemy klienta na każdym etapie postępowania ograniczając jego udział do niezbędnego minimum.
  5. Wszystko co robimy lub zamierzamy zrobić wymaga pisemnej zgody klienta.
  6. kracamy czas postępowania do niezbędnego minimum wiedząc, że im dłuższe postępowanie tym większe koszty a co za tym idzie mniejsze odszkodowanie.
  7. Oszczędzamy czas i pieniądze naszych klientów.
  8. Nasza obsługa jest kompleksowa. Prowadzimy sprawy spadkowe, karne o ubezwłasnowolnienie i inne dotyczące powierzonej nam sprawy odszkodowawczej.
  9. Dostosowujemy nasz czas pracy do oczekiwań klientów. Dojeżdżamy do klienta na nasz koszt bez względu na to czy jest to weekend, ranek czy wieczór.
  10. Nie współpracujemy tylko z jedną, jedyną kancelarią adwokacką lub radcowską. U nas sprawy nie stoją w „kolejce”, są realizowane na bieżąco w zależności od lokalizacji zdarzenia. Nie dopuszczalne jest aby na rozprawę dojeżdżał adwokat np. z Wrocławia lub Legnicy do Olsztyna czy Przemyśla. Trzeba znać specyfikę sądu przed którym reprezentuje się klienta