Oferta Kancelarii S-Lex skierowana jest głównie do osób indywidualnych.

Zajmujemy się przede wszystkim:

1. Wypadkami komunikacyjnymi

2. Wypadkami w rolnictwie

3. Wypadkami przy pracy

4. Błędami w sztuce medycznej.

Przedmiotem naszej działalności są także zdarzenia losowe gdzie istnieje możliwość wypłaty środków z OC sprawcy takich jak np. pracodawcy, instytucje, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe.

Dochodzimy roszczeń od jednostek administracji rządowej i samorządowej, właścicieli gruntów i posesji.